HELSENORGE

Ansatte er vaksinert mot årets influensa

98,1% av de ansatte er vaksinert mot årets influensa

De sentrale helsemyndigheten har som mål at 75% av helsepersonell hvert år skal la seg vaksinere mot influensa. I år er situasjonen spesiell på grunn av koronapandemien. Vi er redd for konsekvensene om vi blir smittet av både influensa og covid-19. Helsepersonell har et ansvar for å unngå å smitte pasienter, men også kolleger. Ved Betanien Hospital har vi mange pasienter i risikogrupper på grunn av høy alder, på grunn av sin kroniske sykdom eller medikamentell behandling.

 

Derfor har sykehuset i år lagt ekstra vekt på å informere og oppfordre ansatte til å la seg vaksinere. Dette har resultert i at 98,1% av de ansatte er vaksinert. Direktøren er stolt av sine ansatte og er svært fornøyd med at de har vært sitt ansvar bevist og på denne måten bidrar for å redusere forekomsten av årets influensa.