Revmatologisk avdeling

Revmatologisk sengepost

Revmatologisk sengepost holder til i 4. etasje. Posten er en 5-døgnspost og har 15 sengeplasser.

Revmatologisk poliklinikk

Revmatologisk poliklinikk har ca 11 200 konsultasjoner hvert år.

Infusjonspoliklinikken

Infusjonspoliklinikken behandler ca 2500 pasienter i året.