Helsenorge

Ledig 100% stilling

Vi søker etter en sykepleier i 100% stilling ved vår sengepost 3. 

​Vi søker etter en sykepleier i 100% stilling ved vår sengepost 3. 

Vi søker en faglig sterk, fleksibel og selvstendig sykepleier i 100 % stilling til arbeid i rundturnus ved Sengepost 3. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg.

Avdelingen behandler pasienter innenfor fagfeltene ortopedi, revmatologi og øyesykdommer fordelt på 19 senger. Vi har pre- og postoperativ oppfølging på egen oppvåkningsstue.

Den som ansettes vil i tillegg til sengepostarbeid få ansvar for oppfølging av sykepleierstudentene på sykehuset, samt KDS (klinisk sykepleie dokumentasjon) for sengeposten.

Vi er en aktiv avdeling hvor det legges vekt på et godt samarbeid og der den enkelte må bidra til et godt arbeidsmiljø.
Det vil bli tilrettelagt for god opplæring.

Tiltredelse så snart som mulig. Søknadsfrist: 12.01.2022

Søknad sendes: Avdelingssykepleier Kate Anita Berge kate.anita.berge@betanienhospital.no
tlf: 35900742