Leveringsproblemer på Hyrimoz injeksjonspenner

Det er for tiden leveringsporblemer på Hyrimoz injeksjonspenner.

Publisert 01.08.2023
Sist oppdatert 04.08.2023

Det er for tiden leveringsproblemer på Hyrimoz injeksjonspenner. Apotekene melder om at de antagelig vil få Hyrimoz på plass i uke 32. Men dette er fortsatt usikkert.

Imraldi er et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff som Hyrimoz.  Dette medikamentet kan benyttes i perioder det er leveringsproblemer på Hyrimoz.
Mange apotek kan fortsatt levere Hyrimox i ferdigfylte sprøyter, og disse kan selvsagt også brukes. 

Trenger du resept på Imraldi, kan du få det ved å henvende deg til revmatologisk brukerstøtte:

Telefon 35900700 mellom kl. 08-11, eller du kan benytte brukerstotte@betanienhospital.no for reseptfornyelse/bestilling.