Markering av oppstart ny logistikk på øyeavdelingen

Høytidelig åpning av det nye øyesenteret med snorklipping.

Publisert 19.05.2020
En gruppe mennesker i hvite karateuniformer som holder et rødt bånd

​Tirdag 19. mai markerte øyeavdelingen åpning av nye lokaler og oppstart av ny logistikk på poliklikken.

Ansatte på avdelingen har gjennomført et stort arbeid med å identifisere flaskehalser, muligheter og utarbeidet standariserte pasientforløp. Behandling som tidligere ble utført av lege, utføres nå av sykepleier.

Målet er å reduserer ventetid, både under selve konsultasjonen, samt at flere pasienter får behandling til avtalt tid.