Om nettstedet

Alle helseforetak på tvers av landets fire helseregioner har nå en felles publiseringsløsning for sine nettsider.

Felles innhold

Alle helseforetak har eget nettsted, men nettstedene bygger på den samme tekniske løsningen: «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten».


Løsningen innebærer at helseforetakene har fått felles design og struktur og kan dele informasjon på tvers av nettstedene. Et helseforetak kan bestå av flere sykehus, distriktsmedisinske sentre og behandlingssteder innenfor psykisk helsvern og rusbehandling

I tillegg til sykehusene, er også alle regionale helseforetak, sykehusapotek og IKT-selskap en del av felles nettløsning.

Produksjon og vedlikehold av felles innhold

All informasjon som kan deles, blir publisert i et eget område for fellesinnhold. Fra dette området kan helseforetakene hente ut den informasjonen de ønsker og berike teksten med informasjon fra eget helseforetak.

Fellesinnholdet blir vurdert kontinuerlig. Alle helseforetak kan komme med innspill til endringer og forbedringer og alle foretakene er involvert i endringsprosessen som blir koordinert fra sentralt hold. I tillegg vil alt behandlingsinnhold gjennomgå fast vedlikehold hvert annet år.

Kvalitetssikret behandlingsinformasjon

All felles behandlingsinformasjon er godkjent av fagpersoner ved det foretaket som produserer innholdet. Når en felles tekst blir brukt av et annet foretak, blir informasjonen på ny vurdert av fagpersoner ved dette helseforetaket. Du kan derfor være trygg på at den informasjonen du leser på dette nettstedet er kvalitetssikret og godkjent. All informasjon har en faglig ansvarlig (navn) og et ansvarlig helseforetak.

Felles innhold blir levert av alle helseforetak og universitetssykehusene står for den største produksjonen. På denne måten vil også helseforetak som har liten produksjon av behandlingsinformasjon, kunne benytte seg av felles innhold og dermed gi sine pasienter informasjon om behandlinger ved eget behandlingssted.

Redaktøransvar

Hvert helseforetak har eget redaktøransvar for sitt nettsted. Alle henvendelser om nettstedets innhold skal gå til det aktuelle foretaket.

Rettigheter til tekster, bilder og video

Du kan hente tekster fra nettstedet, men vi ber om at helseforetaket blir oppgitt som kilde når tekster benyttes i andre sammenhenger.

Du kan ikke uten videre benytte bilder og video fra helseforetakets nettsted på grunn av rettigheter til bilder og video. For bruk av bilde og video til media eller i andre sammenhenger, kontakt kommunikasjonsavdelingen ved helseforetaket.

Nasjonalt redaksjonsråd

Endringer og videreutvikling av felles nettløsning prioriteres av Nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten. Der er hver regional helseregion representert, sammen med webredaktører fra fire helseforetak (sykehus). Direktoratet for e-helse har ansvar for drift og videreutvikling av løsningen, etter prioriteringer gitt av nasjonalt redaksjonsråd.
Fant du det du lette etter?