Tilbake

Lærings- og mestringstilbud

Lærings- og mestringstilbud
Interiør fra vårt nye Lærings- og mestringssenter

Betanien Hospital arrangerer en rekke ulike lærings- og mestringskurs. Kurstilbudene vil bli annonsert på nettsidene våre.

Betanien Hospital arrangerer en rekke ulike lærings- og mestringskurs. Kurstilbudene vil bli annonsert på nettsidene våre.
Hver høst og vår arrangeres ulike kurs for pasienter og pårørende. Kursene er diagnosespesifikke- dvs. at man skal ha en bekreftet diagnose for å kunne delta på kursene.

Kursene er å betrakte som polikliniske behandlinger, så det vil derfor være en egenandel for hvert kurs. Dersom kurset går over flere dager betales kun en egenandel. På de fleste kurs er også pårørende velkommen til å delta. Vi tar ingen betaling for deltakelse fra pårørende.

 

Påmelding til kurs:

Ved bekreftet diagnose ved Betanien Hospital kan du ringe direkte til oppgitt person i folder/brosjyre og melde deg på.

Dersom diagnosen er bekreftet ved annet sykehus/legekontor må du be fastlegen din sende henvisning til revmatologisk avdeling med ønske om kursdeltakelse.

 

 

Her finner du mer informasjon om de kursene vi tilbyr:

For andre nyttige brosjyrer trykk her.