Helsenorge

Utdanning og kompetanse

Betanien Hospital tilbyr arbeidsplasser med gode muligheter for både faglig - og personlig utvikling. Det er mange yrkesgrupper og fagområder ved sykehuset, og behovene for utdanning og kompetanseheving  er nært knyttet til den enkelte avdeling

Vi tilbyr hvert år praksisplasser til mange studenter fra høgskoler og universiteter.
De som skal spesialisere seg etter fullført universitetsutdanning, for eksempel innenfor medisinske fagområder, kan gjøre dette gjennom praksis i jobben ved sykehuset sammen med veiledning og teori.

​Legespesialisering

Leger i spesialisering (LIS) ansettes fast, med unntak av vikariater og øremerkede stillinger for leger i spesialiteter utenfor sykehus.
Betanien Hospital har godkjenning for spesialisering av leger innenfor 2 spesialiteter, øyesykdommer og revmatologi
Helsedirektoratet har ansvar for spesialistgodkjenning av leger

Læringsportalen

Helse Sør-Øst har en felles e-læringsplattform kalt Læringsportalen. Her tilbys kurs og opplæring som skal bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen. 

Betanien Hospital har opplæringsaktiviteter og tilbyr opplæring i klasseroms kurs, og  e-læring.  
 

Fant du det du lette etter?