Utsetting og endring av timer

På grunn av koronaviruset vil flere pasienter få sine planlagte poliklinikktimer og operasjoner utsatt. Pasientene dette gjelder vil bli kontaktet. Møt opp som avtalt hvis du ikke får beskjed om noe annet.

Endre timeavtale på nett

Som pasient ved Betanien Hospital har du mulighet til å sende en beskjed om endring/avlysning av din timeavtale til på nett.

MinJournal.no endre timeavtale

Midlertidig bortfall av gebyr for pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time

Pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time på sykehuset kan normalt ilegges et gebyr. Gebyrbestemmelsen er midlertidig tatt bort i perioden 01.04.20 - 01.09.20. Det betyr at vi ikke kommer til å kreve gebyr av de som ikke har møtt til time i denne perioden.