HELSENORGE

Verdens miljødag 5.juni

Tema for årets miljødag er «Time for nature» med fokus på naturmangfold.

​Maten vi spiser, luften vi puster, vannet vi drikker, kommer fra naturen. Vi er mer avhengig av naturens tjenester enn de fleste noen gang kan forestille seg. Det oppfordrer oss til å tenke over hvordan dagens samfunn og økonomiske systemer påvirker naturen og alt som lever i den- inkludert oss selv.
Betanien Hospital er opptatt av å ta vare på naturen. Vi har en overordnet målsetting om god pasientbehandling med pasientsikkerhet i fokus, og hvor sykehusets tjenester setter minst mulig negativ fotavtrykk på miljøet.
Betanien Hospital ønsker å ta en enda mer aktiv rolle til bidrag for et biologisk mangfold ved å se på mulighet for å ha bikuber på taket. Visste du at biene gir oss opp mot 30% av maten vi spiser gjennom å pollinere planter?