Pasientkurs

Å leve med AMD

Kurset er for deg som har fått diagnosen AMD.

Passert
10.
september
2020
  1. 10. sep. 2020, 09:30 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 10. sep. 2020, 09:30 - 15:30

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset er for deg som har fått diagnosen «AMD».
Pårørende er velkomne til å delta.

Kursets innhold:

  • Informasjon om sykdommen og behandling
  • Informasjon om synshjelpemidler
  • Erfaringsutveksling
  • Informasjon om kurstilbud for synshemmede.
  • Erfaringsutveksling
  • Norges blindeforbund, lokalt og sentralt

Målet med kurset er at den enkelte skal:

  • Utvikle innsikt i egen situasjon
  • Bli styrket i egen mestring av hverdagen

Undervisning og veiledning gis av lege, sykepleiere, fysioterapeut og likemenn fra Blindeforbundet.
Det er ca. 15 deltakere på hvert kurs, og foregår som en gruppesamling.

Egenandel kr. 375,- (føres på frikort)
Pårørende gratis.

Lunsj er inkludert.
Kontakt