Koronavirus

Betanien Hospital er i beredskap grunnet den pågående koronasituasjonen

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning.

Hva skjer før, under og etter behandling?