Fag og forskning

Betanien Hospital skal aktivt bidra til å skape ny kunnskap og formidle denne. Sykehuset skal ha en klinisk kunnskapsbasert praksis . Betanien Hospital har i mange år medvirket i flere ulike multisenter forskningsprosjekter.Sykehuset har også bidratt med et unikt forskningsresultat der en lisens ble solgt til et internasjonalt legemiddelselskap for videre utvikling.

Lege og forsker. Anita Kåss, har funnet muligheter for ny behandling av leddgikt (revmatoid artritt)

Les mer om denne forskningen her

Informasjon om kliniske studier ved alle helseforetak i Norge blir overført fra helsenorge.no, til nettsidene ved det helseforetak som er hovedansvarlig for studien.


Se oversikt over kliniske studier

Sist oppdatert 09.01.2020