En person og flere barn

Betanien Hospital barnehage

Betanien Hospitals barnehage eies og drives av Stiftelsen Betanien Hospital. Barnehagen har 18 plasser, fortrinnsvis til barn av ansatte på sykehuset, de resterende plassene er med i ordinært opptak i Skien kommune.

Styrer i barnehagen: Tonje Johansen


Kontakt

Betanien Hospital barnehage:

Slik finner du fram

En stor bygning med trær foran seg

Betanien hospital

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6, 3722 Skien