HELSENORGE

Laboratorietjenester

Betanien Hospital har en avtale med Sykehuset Telemark om laboratorietjenester.

Det tas her prøver av innlagte pasienter samt polikliniske prøver rekvirert av sykehusets leger.

Laboratoriet er betjent på hverdager fra kl 07:00 til 15:00. Klokken 07:00-08:00 er for innlagte pasienter. Klokken 08:00-15:00 også for polikliniske pasienter.

Fant du det du lette etter?