En gruppe kirurger som utfører kirurgi

Ortopedisk operasjon

Innsettelse av proteser krever innleggelse på sengepost etter operasjonen. Enkelte ortopediske inngrep, som for eksempel hånd - og fotkirurgi,  gjøres som dagkirurgi slik at du kan reise hjem samme dag.

  • Bruker du biologiske legemidler (f.eks. Humira, Remsima) er det særlig viktig at du har sluttet med medisinene før inngrepet. Ta kontakt med brukerstøttetelefonen dersom du er usikker på om dette gjelder den medisinen du bruker.
  • Ved bruk av blodfortynnende medisiner som Marevan, Persantin, Xarelto eller andre, må dette trappes ned eller eventuelt avsluttes før operasjonen. Det erstattes som regel med Fragmin. Ta kontakt med din fastlege dersom du bruker disse medisinene. Du trenger ikke slutte med Albyl E (Acetylsalicylsyre) før operasjonen
  • Ta med en oppdatert medisinliste fra fastlegen din
  • Ta med krykker hvis du skal opereres i beina. Hvis du ikke har krykker, kan dette kjøpes på sykehuset. Det er også smart å ta med stor sko/sokk for hjemreisen ved fotoperasjoner
  • Mange av medisinene som brukes i forbindelse med operasjonen, gjør at du ikke kan kjøre bil selv etter at du er ferdig operert. Du bør derfor ikke kjøre selv til sykehuset når du skal opereres

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøte i 3.etasje

Henved deg på vaktrommet i sengeposten

En stor bygning med trær foran seg

Betanien hospital

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6, 3722 Skien

Praktisk informasjon

Betaling gjøres i ekspedisjonen i 2.etasje.

Som pasient må du betale egenandel, opp til frikortgrensen, for konsultasjon/behandling og ved røntgenundersøkelse.

Med frikort slipper du å betale egenandel i inneværende kalenderår. Det kan også påløpe et ekstra fast gebyr for materiell.

Dersom du blir syk, og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Les mer om egenandeler og frikort her

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Blomster er ikke tillatt i sengeposten.

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.

Les mer om fotografering og filming

Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Les mer om MRSA her  MRSA informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om VRE her     VRE informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om ESBL her   ESBL informasjonsbrosjyre.pdf

​Kafeen er betjent fra kl. 08:30-14:00, utenom dette tidspunktet er det selvbetjening. Her kan du kjøpe rundstykker med pålegg, diverse drikke, snacks og yoghurt-produkter.

Kafeen er tilgjengelig for både pasienter og pårørende.

​Vi har gratis parkering, men få plasser. Pasienter kan parkere på vår parkeringsplass tvers ovenfor sykehuset. Det er ofte trangt om plassen, så vær ute i god tid.  Så langt det er mulig anbefales offentlig transport ​

Utskrift på papir

Dersom du ønsker utskrift på papir må du sende inn skjema til:

Betanien Hospital
Bj. Bjørnsonsgt 6
3722 Skien
Anmodning om journalkopi fr​a Betanien Hospital.pdf​​

​Betanien Hospital er et røykfritt sykehus - røyking er ikke tillatt. Dette gjelder også området rett utenfor hovedinngangen.

​Vi tilbyr gratis trådløst nettverk. Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Les mer om pålogging her

​Ha med minst mulig verdisaker og penger under oppholdet på sykehuset.
Pasienter som ikke kan ivareta seg selv, vil få sine eiendeler oppbevart, og utlevert ved utskriving.
Hvilke eiendeler som skal oppbevares blir registrert i pasientsystemet, og oversikten signeres av to pleiere og pasienten selv, dersom pasienten er i stand til det.
Tilsvarende kvitteres det i pasientsystemet at eiendelene er utlevert ved utskriving, og utleveringsskjema signeres av pasient eller pårørende i pasientens sted.