Øyeoperasjon

De fleste øyeoperasjoner foregår som dagkirurgi, eksempel grå stær, øyelokk og tåreveisproblematikk, slik at du kan reise hjem samme dag.

Ved behov for forberedelser før operasjon og tett oppfølging etter operasjon vil det være aktuelt med innleggelse på sengeposten.

 
Les mer om Øyeoperasjon

Øyeoperasjon

Praktisk informasjon til deg som skal utføre kirurgisk inngrep

  • Ved visse typer operasjoner er det nødvendig å slutte med blodfortynnende medikasjon. Dette får du beskjed om i et skriv fra oss, og du kan henvende deg til fastlegen om du er i tvil.
  • Skal operasjonen utføres i narkose og du bruker biologiske legemidler som Remicade, Remsima, Enbrel, Simponi med flere bør du ta kontakt med øyeavdelingen på forhånd for å avklare bruk av disse i forbindelse med operasjon.
  • Det er viktig at du er frisk når du skal opereres for å unngå komplikasjoner i forbindelse med operasjonen. Ta kontakt med øyeavdelingen  før innleggelse hvis du  er forkjølet eller har infeksjoner.

Praktisk informasjon ved innleggelse på sengepost

Sengepost 3. etasje

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ved dagkirurgisk operasjon henvend deg i ekspedisjonen i 2. etasje.

Ved innleggelse møter du opp på sengeposten i 3.etasje og henvender deg på vaktrommet.

Telefon
Øye brukerstøtte: 35 90 07 81
mandag - fredag 08:30 - 10:30 og 12:00 - 14:30
Betanien Hospital
Besøksadresse
Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6(Kart)
Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6, 3722 Skien
Telefon
35 90 07 00
E-post

Praktisk informasjon

Betaling av egenandel

Betaling gjøres i ekspedisjonen i 2.etasje.

Som pasient må du betale egenandel, opp til frikortgrensen, for konsultasjon/behandling og ved røntgenundersøkelse.

Med frikort slipper du å betale egenandel i inneværende kalenderår. Det kan også påløpe et ekstra fast gebyr for materiell.

Dersom du blir syk, og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Les mer om egenandeler og frikort her

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Blomster er ikke tillatt i sengeposten.

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.

Les mer om fotografering og filming

Har du vært på sykehus eller vært i kontakt med helsetjeneste utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene?

Les mer her

Pasientjournal - Innsyn og bestilling av utskrift av egen journal

 

Røyking

​Betanien Hospital er et røykfritt sykehus - røyking er ikke tillatt. Dette gjelder også området rett utenfor hovedinngangen.

Tilgang til internett

​Vi tilbyr gratis trådløst nettverk. Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Les mer om pålogging her

Timeavtale - endre eller avbestille

MinJournal er et nettsted som tilbyr tjenester for sikker kommunikasjon mellom pasient og sykehus.

Som pasient ved Betanien Hospital har du mulighet til å endre din timeavtale på internett ved enkelte poliklinikker/dagtilbud. Det blir opplyst i innkallingsbrevet fra sykehuset om dette.

For å endre timeavtale - gå inn på www.minjournal.no

klikk på "Åpne tjenester"
velg Betanien Hospital
velg  den avdelingen som står i innkallingsbrevet ditt
velg  "Endre timeavtale"

Du kan også ringe til brukerstøtte

Se telefonnummer her

Verdisaker

​Ha med minst mulig verdisaker og penger under oppholdet på sykehuset.
Pasienter som ikke kan ivareta seg selv, vil få sine eiendeler oppbevart, og utlevert ved utskriving.
Hvilke eiendeler som skal oppbevares blir registrert i pasientsystemet, og oversikten signeres av to pleiere og pasienten selv, dersom pasienten er i stand til det.
Tilsvarende kvitteres det i pasientsystemet at eiendelene er utlevert ved utskriving, og utleveringsskjema signeres av pasient eller pårørende i pasientens sted.

Fant du det du lette etter?