En person i en sykehusseng med en person i en maske

Øyeoperasjon

De fleste øyeoperasjoner foregår som dagkirurgi, eksempel grå stær, øyelokk og tåreveisproblematikk, slik at du kan reise hjem samme dag. Ved behov for forberedelser før operasjon og tett oppfølging etter operasjon vil det være aktuelt med innleggelse på sengeposten.

 • Ved visse typer operasjoner er det nødvendig å slutte med blodfortynnende medikasjon. Dette får du beskjed om i et skriv fra oss, og du kan henvende deg til fastlegen om du er i tvil.
 • Skal operasjonen utføres i narkose og du bruker biologiske legemidler som Remicade, Remsima, Enbrel, Simponi med flere bør du ta kontakt med øyeavdelingen på forhånd for å avklare bruk av disse i forbindelse med operasjon.
 • Det er viktig at du er frisk når du skal opereres for å unngå komplikasjoner i forbindelse med operasjonen. Ta kontakt med øyeavdelingen  før innleggelse hvis du  er forkjølet eller har infeksjoner.

Kontakt

Øye brukerstøtte:

 • Mandag
  • 09:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Tirsdag
  • 09:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Onsdag
  • 09:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Torsdag
  • 09:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Fredag
  • 09:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ved dagkirurgisk operasjon henvend deg i ekspedisjonen i 2. etasje.

Ved innleggelse møter du opp på sengeposten i 3.etasje og henvender deg på vaktrommet.

En stor bygning med trær foran seg

Betanien hospital

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6, 3722 Skien

Praktisk informasjon

Betaling gjøres i ekspedisjonen i 2.etasje.

Som pasient må du betale egenandel, opp til frikortgrensen, for konsultasjon/behandling og ved røntgenundersøkelse.

Med frikort slipper du å betale egenandel i inneværende kalenderår. Det kan også påløpe et ekstra fast gebyr for materiell.

Dersom du blir syk, og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Les mer om egenandeler og frikort her

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Blomster er ikke tillatt i sengeposten.

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.

Les mer om fotografering og filming

Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Les mer om MRSA her  MRSA informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om VRE her     VRE informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om ESBL her   ESBL informasjonsbrosjyre.pdf

Utskrift på papir

Dersom du ønsker utskrift på papir må du sende inn skjema til:

Betanien Hospital
Bj. Bjørnsonsgt 6
3722 Skien
Anmodning om journalkopi fr​a Betanien Hospital.pdf​​

​Betanien Hospital er et røykfritt sykehus - røyking er ikke tillatt. Dette gjelder også området rett utenfor hovedinngangen.

​Vi tilbyr gratis trådløst nettverk. Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Les mer om pålogging her