Sengepost 3.etg

Sengeposten har 23 senger, og holder til i fine lokaler i 3. etasje. Sengeposten ivaretar innleggelser med fokus på tverrfaglig utredning, behandling og rehabilitering innenfor ortopedi, revmatolog og øye. Sykepleietjenesten har fokus på høy kvalitet, individuell omsorg og behandlingen. Sengeposten har spesialutdannede sykepleiere og pleiepersonell med lang erfaring og stor kompetanse innenfor de tre fagområdene.

Innleggelse
Når du kommer til sykehuset for planlagt innleggelse, skal du:

  • Ha med deg de medisinene du bruker samt en oppdatert medisinliste (det får du av din fastlege)
  • Ha med deg toalettsaker, inneklær og gode sko (sko med hælkappe er nyttig etter innsettelse av hofte – kneprotese) 
  • Ha med minst mulig penger og verdisaker


I det brevet du får fra sykehuset, vil det stå det du trenger å vite i forbindelse med den planlagte innleggelsen.


Utskrivelse
Ved utskrivning fra sykehuset skal du ha en utskrivningssamtale med lege. Et godt råd er å notere ned på forhånd de spørsmål du har til legen slik at du sikrer deg svar på det du er opptatt av. Det kan være knyttet til ditt opphold på sykehuset og til tiden etter utskrivning.

Personalet vil gi deg nødvendige resepter og en oppdatert medikamentliste som du skal ha med deg. I noen tilfeller vil du få med deg en beskrivelse av ditt opphold (en epikrise eller et sluttnotat), som også blir sendt din fastlege.
For de som ikke hentes av pårørende, vil personalet bestille transport, og det er legen som bestemmer hvilke type (drosje, buss eller ambulanse). 

Alle måltidene serveres ute i vår felles spisesal.

Frokost              kl. 08.30 - 09.30

Middag              kl. 13.00

Mellommåltid     kl. 16.00

Kveldsmat         kl. 19.30


Kaffe, te og vann er tilgjengelig utenom måltidene

Dersom du har allergier eller andre tilstander som vi må ta hensyn til vedr. mat, er det fint om du opplyser om dette ved innleggelse.

Kontakt

Vaktrom:

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sengeposten holder til i 3.etg

Du kan henvende deg på vaktrommet ved ankomst.

Besøkstider

En stor bygning med trær foran seg

Betanien hospital

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6, 3722 Skien

Praktisk informasjon

​​Besøkstid ved sengeposten er  kl. 17-19 alle dager. 

Betaling gjøres i ekspedisjonen i 2.etasje.

Som pasient må du betale egenandel, opp til frikortgrensen, for konsultasjon/behandling og ved røntgenundersøkelse.

Med frikort slipper du å betale egenandel i inneværende kalenderår. Det kan også påløpe et ekstra fast gebyr for materiell.

Dersom du blir syk, og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Les mer om egenandeler og frikort her

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Blomster er ikke tillatt i sengeposten.

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.

Les mer om fotografering og filming

Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Les mer om MRSA her  MRSA informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om VRE her     VRE informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om ESBL her   ESBL informasjonsbrosjyre.pdf

​Kafeen er betjent fra kl. 08:30-14:00, utenom dette tidspunktet er det selvbetjening. Her kan du kjøpe rundstykker med pålegg, diverse drikke, snacks og yoghurt-produkter.

Kafeen er tilgjengelig for både pasienter og pårørende.

​Vi har gratis parkering, men få plasser. Pasienter kan parkere på vår parkeringsplass tvers ovenfor sykehuset. Det er ofte trangt om plassen, så vær ute i god tid.  Så langt det er mulig anbefales offentlig transport ​

Utskrift på papir

Dersom du ønsker utskrift på papir må du sende inn skjema til:

Betanien Hospital
Bj. Bjørnsonsgt 6
3722 Skien
Anmodning om journalkopi fr​a Betanien Hospital.pdf​​

​Betanien Hospital er et røykfritt sykehus - røyking er ikke tillatt. Dette gjelder også området rett utenfor hovedinngangen.

​Vi tilbyr gratis trådløst nettverk. Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Les mer om pålogging her

​Ha med minst mulig verdisaker og penger under oppholdet på sykehuset.
Pasienter som ikke kan ivareta seg selv, vil få sine eiendeler oppbevart, og utlevert ved utskriving.
Hvilke eiendeler som skal oppbevares blir registrert i pasientsystemet, og oversikten signeres av to pleiere og pasienten selv, dersom pasienten er i stand til det.
Tilsvarende kvitteres det i pasientsystemet at eiendelene er utlevert ved utskriving, og utleveringsskjema signeres av pasient eller pårørende i pasientens sted.