Diagnose

Behandling med Ozurdex

Ozurdex tilhører en gruppe legemiddel som kalles kortikosteroider. Ozurdex brukes til å behandle synstap hos voksne som følge av en væskeansamling på netthinnen. Denne oppsamlingen av væske skaper en hevelse i den delen av netthinnen som kalles makula.

Hevelsen kan føre til skade på makula, noe som kan påvirke sentralsynet som brukes for eksempel når man leser.

Ozurdex reduserer hevelsen for å forebygge/forhindre mer skade på makula og bevare synet best mulig.

Ozurdex gis som en injeksjon i øyet. Dermed er det en risiko for at bakterier kommer inn, og det kan bli infeksjon. Dette er en alvorlig tilstand som i verste fall kan gi blindhet på det aktuelle øyet. Det er svært sjelden dette forekommer, og vi gjør alt vi kan for å unngå dette.

Utredning

Behandlingen blir gjort poliklinisk, så du kan reise hjem like etter behandlingen.

Når du kommer til timen, henvender du deg i luken i 2. etg.

Sykepleier vil hente deg på øyepoliklinikkens venterom.
Du vil få dråper som utvider pupillen.
Dette tar ca 15 minutter.

På operasjonsstuen gjøres det en del forberedelser til behandlingen.

Behandling

  • Ansiktet ditt og huden rundt øyet blir rengjort for å unngå infeksjon
  • Ansiktet ditt og området rundt øyet dekkes til
  • Legen bruker et instrument for å holde øyet åpent
  • Øyet ditt bedøves med dråper.
  • Legen setter injeksjonen i den hvite delen av øyet. De fleste opplever det problemfritt. Noen føler ett lett trykk på øyet når injeksjonen settes.

Oppfølging

Det er vanlig med lett rødhet og eventuelt en liten blødning omkring innstikkstedet.
  
Du kan kanskje se bevegelige ”flekker” eller ”fluer” i synsfeltet. Dette er vanlig og forsvinner i løpet
av et par dager.

Noen opplever en ruskfølelse men dette gir seg i løpet av dagen.
Det er ikke uvanlig at legen ser på deg etter injeksjonen.

Hvis du har brukt øyedråper før operasjonen (for eksempel på grunn av grønn stær), skal du fortsette med disse dråpene nøyaktig som før.

Du skal til kontroll etter ca. 2-3 uker for å måle trykket i øyet. Dette gjøres hos en sykepleier.

Du vil automatisk bli kalt inn til time.

Det er ingen spesielle hensyn å ta etter behandlingen.

Du bør ikke selv kjøre bil hjem, da pupillene er utvidet.

Vær oppmerksom

Av og til kan det oppstå infeksjon i øyet etter en slik behandling
Du skal derfor være oppmerksom hvis du opplever:

  • Smerter
  • Økende rødhet
  • Uklart syn
  • Økt lysfølsomhet
  • Svært nedsatt syn.

Da må du kontakte oss med det samme.

Kontakt

Betanien hospital Øyeavdelingen

Kontakt Øyeavdelingen

Oppmøtested

Avdelingen holder til i 2. etasje.
En stor bygning med trær foran seg

Betanien hospital

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6, 3722 Skien

Praktisk informasjon

Betaling gjøres i ekspedisjonen i 2.etasje.

Som pasient må du betale egenandel, opp til frikortgrensen, for konsultasjon/behandling og ved røntgenundersøkelse.

Med frikort slipper du å betale egenandel i inneværende kalenderår. Det kan også påløpe et ekstra fast gebyr for materiell.

Dersom du blir syk, og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Les mer om egenandeler og frikort her

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Blomster er ikke tillatt i sengeposten.

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.

Les mer om fotografering og filming

Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Les mer om MRSA her  MRSA informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om VRE her     VRE informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om ESBL her   ESBL informasjonsbrosjyre.pdf

​Kafeen er betjent fra kl. 08:30-14:00, utenom dette tidspunktet er det selvbetjening. Her kan du kjøpe rundstykker med pålegg, diverse drikke, snacks og yoghurt-produkter.

Kafeen er tilgjengelig for både pasienter og pårørende.

​Vi har gratis parkering, men få plasser. Pasienter kan parkere på vår parkeringsplass tvers ovenfor sykehuset. Det er ofte trangt om plassen, så vær ute i god tid.  Så langt det er mulig anbefales offentlig transport ​

Utskrift på papir

Dersom du ønsker utskrift på papir må du sende inn skjema til:

Betanien Hospital
Bj. Bjørnsonsgt 6
3722 Skien
Anmodning om journalkopi fr​a Betanien Hospital.pdf​​

​Betanien Hospital er et røykfritt sykehus - røyking er ikke tillatt. Dette gjelder også området rett utenfor hovedinngangen.

​Vi tilbyr gratis trådløst nettverk. Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Les mer om pålogging her

​Ha med minst mulig verdisaker og penger under oppholdet på sykehuset.
Pasienter som ikke kan ivareta seg selv, vil få sine eiendeler oppbevart, og utlevert ved utskriving.
Hvilke eiendeler som skal oppbevares blir registrert i pasientsystemet, og oversikten signeres av to pleiere og pasienten selv, dersom pasienten er i stand til det.
Tilsvarende kvitteres det i pasientsystemet at eiendelene er utlevert ved utskriving, og utleveringsskjema signeres av pasient eller pårørende i pasientens sted.

​​Besøkstid ved sengeposten er  kl. 17-19 alle dager.