Diagnose

Biologisk behandling og tsDMARDs ved revmatisk sykdom

Biologiske legemidler og målrettede (targeted) syntetiske DMARDs (tsDMARDs) er medikamenter som er spesialdesignet for å hemme/blokkere spesifikke trinn i betennelsesprosessen. Biologiske legemidler er, til forskjell fra vanlige, syntetisk framstilte legemidler, fremstilt fra biologisk materiale. tsDMARDs er, som navnet tilsier, syntetiske medikamenter.
Behandlingen vurderes for pasienter med aktiv sykdom som ikke har respondert tilfredsstillende eller ikke tåler annen type behandling. Det er krav om at sykdommen har en bestemt alvorlighetsgrad og at du har forsøkt annen behandling først. Ofte kombineres biologiske legemidler med andre legemidler mot revmatisk sykdom.

Det finnes ulike typer biologisk behandling som benyttes mot revmatiske sykdom

 • TNF alfa hemmere mot leddgikt, spondyloartritter og psoriasisleddgikt
 • B celle hemmer mot leddgikt
 • T celle hemmer mot leddgikt 
 •  Interleukin 6 hemmer mot leddgikt

Mer informasjon om de enkelte legemidlene

Behandlingen vurderes for pasienter med aktiv sykdom som ikke har respondert tilfredsstillende eller ikke tåler annen type behandling. Det er krav om at sykdommen har en bestemt alvorlighetsgrad og at du har forsøkt annen behandling først. Ofte kombineres biologiske legemidler eller tsDMARDs med andre legemidler mot revmatisk sykdom.

 

Det finnes ulike typer biologisk behandling som kan benyttes

 • TNF alfa hemmere mot leddgikt, spondyloartritt og psoriasisleddgikt
  • Infliximab, Etanercept, Adalimumab, Certolizumab, Golimumab
 • B celle hemmer mot leddgikt og bindevevssykdommer/vaskulitter
  • Rituximab, Belimumab (kun ved SLE)
 • T celle hemmer mot leddgikt
  • Abatacept
 • Interleukin 6 hemmer mot leddgikt
  • Tozilizumab, Sarilumab
 • Interleukin 1 hemmer mot systemisk leddgikt og autoinflammatoriske sykdommer
  • Anakinra, Canakinumab
 • Interleukin 17 hemmer mot psoriasisartritt og spondyloartritt
  • Secukinumab, Iksekizumab
 • Interleukin 12/23 hemmer mot psoriasisartritt
  • Ustekinumab

Følgende tsDMARDs kan benyttes

 • JAK-hemmere mot leddgikt og psoriasisartritt
  • Tofacitinib, Baricitinib, Upadacitinib

Henvisning og vurdering

Revmatologisk avdeling henviser til denne behandlingen.

Utredning

Legen vil vurdere om du har andre sykdommer som gjør at denne behandlingen ikke vil være gunstig for deg. Dette kan blant annet gjelde ved kreftsykdom og hjertesvikt.

 

Før du kan starte med biologisk behandling eller tsDMARDs må det gjøres flere forundersøkelser. Du må ta blodprøver for å utelukke leverbetennelse (hepatitt) og tuberkulose. Røntgenundersøkelse av lungene (røntgen thorax) må også gjøres. 

 
 

Dersom prøvesvarene viser at du kan behandles med biologisk medisin, anbefaler vi at du vaksinerer deg mot sesonginfluensa og lungebetennelse så fort som mulig. Kontakt fastlegen om dette. 

Behandling

Biologisk behandling gis som intravenøs infusjon eller injeksjon:

 • Intravenøs behandling gjentas med intervaller fra 1-6 måneder (eller lenger) avhengig av type medikament. Før oppstart får du informasjon om behandlingen. 
 • Injeksjonsbehandling, med sprøyte som du setter selv, gjentas med intervaller fra 1-4 uker avhengig av type medikament. Du vil få informasjon om medisinen og opplæring i sprøytesetting.
  Resept på medisinen sendes elektronisk til apotek. Det gjør at du kan hente medisinen på det apoteket du selv velger. 

tsDMARDs gis som daglige tabletter.

Så lenge behandlingen varer skal du regelmessig ta blodprøver hos fastlegen. Du har selv ansvar for dette. 

Ved oppstart av behandlingen får du utlevert et skjema med oversikt over hvilke blodprøver du skal ta og hvor ofte. 

Behandlingen varer ofte over flere år. 

Dersom du skal ha tannbehandling eller operasjon må lege vurdere hvor lang pause du bør ta fra behandlingen. 

Oppfølging

Etter ca. 3 måneder blir du innkalt til kontroll hvor effekten av behandlingen blir vurdert. Dersom ønsket effekt har uteblitt, kan andre medikament vurderes. Biologisk behandling kan også gis i kombinasjon med andre legemidler mot revmatisk sykdom. 

Som en del av oppfølgingen kan du ved behov bli henvist til en eller flere av faggruppene i tverrfaglig team; sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom.

 

En del av kontrollene vil i starten foregå hos sykepleier. Sykepleieren supplerer legen med nødvendig informasjon om sykdommen, medikamentene og andre relevante tema. For å begrense leddskade, er det ønskelig å slå ned sykdomsaktiviteten raskt. For å vurdere sykdomsaktivitet, bruker vi informasjon som du legger inn på data rett før konsultasjonen, samt leddundersøkelse ved sykepleier eller lege.

Vær oppmerksom

Infeksjoner

Luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse og lungebetennelse kan oppstå hyppigere enn ellers. Det samme gjelder urinveisinfeksjoner.

Om du har diabetes eller har nedsatt immunforsvar kan du lettere få ulike infeksjoner. Kontakt fastlegen om du får tegn på infeksjon som feber, vedvarende hoste, vond hals, slapphet / trøtthet, svie / sterk lukt ved vannlating.
Ved infeksjonssykdom må biologisk behandling utsettes.

Kontakt

Betanien hospital Revmatologisk avdeling

Kontakt Revmatologisk avdeling
En stor bygning med trær foran seg

Betanien hospital

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6, 3722 Skien

Praktisk informasjon

Betaling gjøres i ekspedisjonen i 2.etasje.

Som pasient må du betale egenandel, opp til frikortgrensen, for konsultasjon/behandling og ved røntgenundersøkelse.

Med frikort slipper du å betale egenandel i inneværende kalenderår. Det kan også påløpe et ekstra fast gebyr for materiell.

Dersom du blir syk, og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Les mer om egenandeler og frikort her

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Blomster er ikke tillatt i sengeposten.

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.

Les mer om fotografering og filming

Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Les mer om MRSA her  MRSA informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om VRE her     VRE informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om ESBL her   ESBL informasjonsbrosjyre.pdf

​Kafeen er betjent fra kl. 08:30-14:00, utenom dette tidspunktet er det selvbetjening. Her kan du kjøpe rundstykker med pålegg, diverse drikke, snacks og yoghurt-produkter.

Kafeen er tilgjengelig for både pasienter og pårørende.

​Vi har gratis parkering, men få plasser. Pasienter kan parkere på vår parkeringsplass tvers ovenfor sykehuset. Det er ofte trangt om plassen, så vær ute i god tid.  Så langt det er mulig anbefales offentlig transport ​

Utskrift på papir

Dersom du ønsker utskrift på papir må du sende inn skjema til:

Betanien Hospital
Bj. Bjørnsonsgt 6
3722 Skien
Anmodning om journalkopi fr​a Betanien Hospital.pdf​​

​Betanien Hospital er et røykfritt sykehus - røyking er ikke tillatt. Dette gjelder også området rett utenfor hovedinngangen.

​Vi tilbyr gratis trådløst nettverk. Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Les mer om pålogging her

​Ha med minst mulig verdisaker og penger under oppholdet på sykehuset.
Pasienter som ikke kan ivareta seg selv, vil få sine eiendeler oppbevart, og utlevert ved utskriving.
Hvilke eiendeler som skal oppbevares blir registrert i pasientsystemet, og oversikten signeres av to pleiere og pasienten selv, dersom pasienten er i stand til det.
Tilsvarende kvitteres det i pasientsystemet at eiendelene er utlevert ved utskriving, og utleveringsskjema signeres av pasient eller pårørende i pasientens sted.

​​Besøkstid ved sengeposten er  kl. 17-19 alle dager.