Behandling

Grå stær (katarakt) operasjon

Ved grå stær (katarakt) har øyets linse blitt uklar og fører til svekket syn. Den eneste form for behandling er operasjon. Under operasjonen blir linsen fjernet og erstattet med en ny kunstig linse.

Grå stær vil gjøre synet tåkete over tid. Den eneste form for behandling er operasjon.

Grå stær (katarakt) fører til at linsen i øyet blir uklar og synet blir tåkete. Det kan sammenlignes med når en kameralinse blir ripet opp, da vil merkene vises på bildene. Katarakt påvirker vanligvis begge øynene, men kan ramme bare det ene øyet.

Katarakt rammer linsen som sitter inne i øyet, rett bak regnbuehinnen som omkranser pupillen.

Grå stær er vanlig, spesielt hos eldre. En tredjedel av alle over 65 år har katarakt. Vanligvis kommer grå stær med alderdommen, men noen ganger kan det skyldes andre årsaker, som øyeskade, diabetes eller langvarig bruk av øyedråper med kortison.

Les mer på helsenorge.no

Hvis øyet ellers er normalt, oppnår over 95% av pasientene vanligvis normalt eller tilnærmet normalt syn i etterkant av operasjonen. Hvis det foreligger annen sykdom i øyet, vil dette kunne begrense hvor godt synet kan bli etter operasjonen.


Før

Forundersøkelse:

Bruker du briller, ta disse med.
Ved forundersøkelsen får du dråper som gjør at synet blir redusert. Du må derfor ikke kjøre bil før det er gått ca. 4 timer.

Ved undersøkelsen får du en resept på øyedråper som skal dryppes i det aktuelle øyet fra dagen før operasjonen og om morgenen operasjonsdagen. 

Operasjonsdagen:

All medisin skal tas som vanlig operasjonsdagen.
Du kan spise som vanlig før og etter operasjonen.
Dersom det ikke er spesielle årsaker, trenger du ikke ha med pårørende.
Du må ikke kjøre bil selv!
Unngå smykker og sminke.
Ta ikke med mer penger enn nødvendig.

Før operasjonen blir det aktuelle øyet skylt og dryppet.
Du får nærmere informasjon når du kommer til operasjonen.
Hvis du ønsker, kan du få beroligende tablett.

Operasjonen blir gjort poliklinisk. Det betyr at du ikke blir lagt inn, men får reise hjem samme dag.

Under

Øyelegen opererer under mikroskop. Dette gir et sterkt lys, som kan oppleves litt ubehagelig i begynnelsen. Normalt venner man seg raskt til det sterke lyset.

Under operasjonen blir linsen i øyet ditt fjernet. Kapselen eller hinnen som omslutter den blir normalt bevart. Deretter får du en ny klar linse av kunststoff, vanligvis på samme sted som din egen linse var. Selve inngrepet tar cirka 15 minutter.

 


g_1e40007b_7070_467f_a143_c62ead3931dc

Etter

Etter operasjonen blir det lagt et skjold over øyet, som du skal beholde fram til du begynner å dryppe øyet. Informasjon om dryppingen blir gitt både skriftlig og muntlig innen du reiser.

Du kan ikke selv kjøre bil etter operasjonen.

Laser kan i enkelte tilfeller brukes som etterbehandling.

Dagen etter fjerner du selv skjoldet og begynner å dryppe øyet 4 ganger daglig. Du drypper med de samme dråpene som du brukte før operasjonen, i ca. 1 uke eller inntil kontroll hos egen øyelege.
Denne timen må du bestille selv.
 
Øyet kan bli litt rødt og sårt den første tiden etter operasjonen.
Noen får økt tåreflod eller ruskfølelse på det opererte øyet. Det er ufarlig og går over etter hvert.

Unngå trykk mot øyet. Ikke gni eller klø deg i øyet. Bruk kun rene lommetørkler
ved drypping. Om dagen kan du bruke dine tidligere avstandsbriller eller solbriller.

Hvis det opererte øyet blir smertefullt, rødt og du får dårligere syn i løpet av den første uken etter operasjonen, ta kontakt med øyeavdelingen.

Nye briller tilpasses tidligst 4 - 6 uker etter operasjonen.

Du kan stort sett være i vanlig aktivitet. Det er ikke farlig å bøye seg eller løfte gjenstander. Du kan se på TV og lese så mye du vil, med eller uten briller.

Hvis du har brukt øyedråper før operasjonen (for eksempel på grunn av grønn stær), skal du fortsette med disse dråpene nøyaktig som før.

Risikoen ved operasjon for grå stær er svært lav. Man kan risikere netthinneløsning, men netthinnen kan som regel opereres på plass igjen slik at synet bevares. Ved komplikasjoner kan man risikere å få varig svekket syn. Statistisk sett skjer dette sjeldnere enn en promille.


Kontakt

Betanien hospital Øyeavdelingen

Kontakt Øyeavdelingen

Oppmøtested

Avdelingen holder til i 2. etasje.
En stor bygning med trær foran seg

Betanien hospital

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6, 3722 Skien

Praktisk informasjon

Betaling gjøres i ekspedisjonen i 2.etasje.

Som pasient må du betale egenandel, opp til frikortgrensen, for konsultasjon/behandling og ved røntgenundersøkelse.

Med frikort slipper du å betale egenandel i inneværende kalenderår. Det kan også påløpe et ekstra fast gebyr for materiell.

Dersom du blir syk, og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Les mer om egenandeler og frikort her

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Blomster er ikke tillatt i sengeposten.

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.

Les mer om fotografering og filming

Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Les mer om MRSA her  MRSA informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om VRE her     VRE informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om ESBL her   ESBL informasjonsbrosjyre.pdf

​Kafeen er betjent fra kl. 08:30-14:00, utenom dette tidspunktet er det selvbetjening. Her kan du kjøpe rundstykker med pålegg, diverse drikke, snacks og yoghurt-produkter.

Kafeen er tilgjengelig for både pasienter og pårørende.

​Vi har gratis parkering, men få plasser. Pasienter kan parkere på vår parkeringsplass tvers ovenfor sykehuset. Det er ofte trangt om plassen, så vær ute i god tid.  Så langt det er mulig anbefales offentlig transport ​

Utskrift på papir

Dersom du ønsker utskrift på papir må du sende inn skjema til:

Betanien Hospital
Bj. Bjørnsonsgt 6
3722 Skien
Anmodning om journalkopi fr​a Betanien Hospital.pdf​​

​Betanien Hospital er et røykfritt sykehus - røyking er ikke tillatt. Dette gjelder også området rett utenfor hovedinngangen.

​Vi tilbyr gratis trådløst nettverk. Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Les mer om pålogging her

​Ha med minst mulig verdisaker og penger under oppholdet på sykehuset.
Pasienter som ikke kan ivareta seg selv, vil få sine eiendeler oppbevart, og utlevert ved utskriving.
Hvilke eiendeler som skal oppbevares blir registrert i pasientsystemet, og oversikten signeres av to pleiere og pasienten selv, dersom pasienten er i stand til det.
Tilsvarende kvitteres det i pasientsystemet at eiendelene er utlevert ved utskriving, og utleveringsskjema signeres av pasient eller pårørende i pasientens sted.

​​Besøkstid ved sengeposten er  kl. 17-19 alle dager.