HELSENORGE
Revmatologisk avdeling

Spyttproduksjon (sialometri)

Spyttproduksjonen reduseres ved aldring, som bivirkning av en rekke medikamenter og ved enkelte revmatiske sykdommer. Som et ledd i utredning av munntørrhet kan det være nyttig å måle spyttproduksjonen din. Undersøkelsen er enkel og smertefri og tar ca. 15-30 minutter.

Innledning

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Du må være fastende i 1 timer før undersøkelsen. Dette innebærer at du ikke kan spise, drikke, tygge tyggegummi , røyke eller snuse en time i forkant. For øvrig kreves ingen annen forberedelse.

Under

Du får sitte skjermet fra andre, og får utlevert et lite plastbeger
Spyttet du produserer i løpet av undersøkelsen skal ikke svelges, men samles opp i et lite beger.
Dette kalles for en ustimulert spyttmengdeundersøkelse.

Etter

Det er ingen spesielle hensyn å ta etter at undersøkelsen er utført.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?