Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Betanien Hospital arrangerer en rekke ulike lærings- og mestringskurs. Kurstilbudene vil bli annonsert på nettsidene våre.

Hver høst og vår arrangeres ulike kurs for pasienter og pårørende. Kursene er diagnosespesifikke- dvs. at man skal ha en bekreftet diagnose for å kunne delta på kursene.

Kursene er å betrakte som polikliniske behandlinger, så det vil derfor være en egenandel for hvert kurs. Dersom kurset går over flere dager betales kun en egenandel. På de fleste kurs er også pårørende velkommen til å delta. Vi tar ingen betaling for deltakelse fra pårørende

Sist oppdatert 09.12.2022