HELSENORGE

Ledelsen og styret i stiftelsen Betanien Hospital

Administrerende direktør er Knut Forberg

​Styret i stiftelsen  Betanien Hospital, Skien 

Stiftelsen Betanien Hospital Skien er etablert av Metodistkirken i Norge.
 
Styremedlemmer valgt av Årskonferansen:
Bjørn Einar Islann (leder)
Erik Næs (nestleder)
Ann Kjersti Baksaas Grinilia
Øystein Beyer
Kristin Bjelkemyr-Østvang (varamedlem)
Knut Refsdal, tilsynsprest
 
Valgt av ansatte:
Inger Birgitte Vågslid (medlem)
Ivar Tånes (varamedlem)
 
I stillings medfør:
Knut Forberg, direktør
Øyvind Grindbakken, administrasjonssjef

Direktørens ledergruppe 

Direktørens ledergruppe består av: 

Camilla Zettel, avdelingsoverlege revmatologisk avdeling

Karina Berg, avdelingsoverlege øye avdelingen 

Ruben Achtentuch, avdelingsoverlege ortopedisk avdeling 

Øyvind Grindbakken, administrasjonssjef 

Carla M Nilssen, sjefssykepleier 

Morten Borgersen, teknisk sjef

Eivind Lunde Bringsli, kvalitetsrådgiver 

Årsmelding

Årsmelding 2019.pdf




Fant du det du lette etter?