Skreddersydd behandling ga bedre sykdomskontroll

Betanien Hospital er stolte over å ha bidratt til NOR-DRUM studien

Publisert 04.01.2022
En sprøyte som heller væske i en flaske

Ny norsk JAMA-artikkel: Justering av medisindoser basert på konsentrasjon av legemiddel i blodet, gir bedre effekt i behandlingen av kroniske betennelsessykdommer.

Det prestisjetunge medisinske tidsskriftet JAMA har i dag publisert en ny norsk studie, utgått fra Diakonhjemmet sykehus, som forbedrer bruken av det biologiske legemiddelet infliximab i behandlingen av kroniske betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud.

 - Revmatologer, gastroenterologer og hudleger har lenge diskutert om man skal gi samme dose av infliximab og andre biologiske legemidler til alle, eller om man skal tilrettelegge dosen basert på blodnivået hos hver enkelt pasient. Dette spørsmålet ønsket vi å besvare med «The NORwegian DRUg Monitoring study», NOR-DRUM, sier overlege og forsker ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Silje W. Syversen, som er prosjektleder for studien.

Biologiske legemidler har de siste årene bedret livskvaliteten til pasienter med en rekke vanlige kroniske betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud, men mange pasienter opplever fortsatt at medikamentene ikke har ønsket effekt. Over halvparten av pasientene som bruker infliximab og lignende medikamenter opplever at sykdommen blusser opp igjen under vedlikeholdsbehandling. Det er derfor viktig å undersøke om bruken av disse legemidlene kan forbedres.

Andre del av den norske studien NOR-DRUM (del B) har fulgt 450 pasienter med kroniske betennelsessykdommer (revmatoid artritt, psoriasisartritt, spondyloartritt, ulcerøs kolitt, Crohns sykdom eller psoriasis) som sto på vedlikeholdsbehandling med legemidlet infliximab. De ble tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene gruppen fikk justert legemiddeldose i henhold til legemiddelkonsentrasjonen i blodet, såkalt TDM (Therapeutic drug monitoring). Den andre gruppen fikk standard dosering. Etter 52 uker hadde 26 % av de som fikk individuell behandling med TDM opplevd sykdomsoppbluss mot 44 % av de som fikk standard behandling.

Første del av den norske studien NOR-DRUM (del A) ble publisert i JAMA i mai 2021 og viste at terapeutisk legemiddelmonitorering ikke bedret effekten av behandlingen i oppstartsfasen av infliximab behandlingen. Syversen tror at forskjellene i resultat i de to studiedelene skyldes ulike mekanismer for behandlingssvikt i oppstartsfasen og under vedlikeholdsbehandling. 

- NOR-DRUM B-studien viser at individtilpasset behandling med TDM gir bedre sykdomskontroll over tid uten at det brukes mer medikament, sier Syversen.

Dette er den første randomiserte kontrollerte studien som viser nytteverdi av TDM på dette feltet, og har blitt omtalt som en «game changer» av internasjonale eksperter på området. Forebygging av sykdomsoppbluss er viktig for pasienters livskvalitet gjennom et livslangt sykdomsforløp, og for å forebygge langtidskomplikasjoner som tarmstrikturer, fistler og leddskade. Forskerne bak studien mener at studien støtter innføring av TDM hos alle pasienter som behandles med infliximab. 

Nasjonal tverrfaglig dugnad

- Et unikt tverrfaglig forskningssamarbeid mellom sentrale miljøer i de tre kliniske fagene gastroenterologi, dermatologi og revmatologi, samt et laboratoriemiljø ved Radiumhospitalet OUS med spisskompetanse, ligger bak etablering og gjennomføring av NOR-DRUM-studien. Pasienter fra alle helseregioner er med i studien, og hele 20 sykehus rundt om i landet har deltatt. Et slikt nasjonalt samarbeid er helt nødvendig hvis et lite land som Norge skal gjennomføre store kliniske studier som dette, sier forskningssjef ved Diakonhjemmet sykehus, professor Espen A. Haavardsholm.

Nå ser forskerne bak studien frem til å få kunnskapen ut og forventer at resultatene fra studien vil få praktiske konsekvenser for oppfølging av pasienter som behandles med infliximab, både nasjonalt og internasjonalt.

Les studien

Du kan lese studien her: Effect of Therapeutic Drug Monitoring vs Standard Therapy During Maintenance Infliximab Therapy on Disease Control in Patients With Immune-Mediated Inflammatory Diseases: A Randomized Clinical Trial | Dermatology | JAMA | JAMA Network

JAMA har også publisert en editorial (lederartikkel) om studien: Therapeutic Drug Monitoring for Immune-Mediated Inflammatory Diseases | Clinical Pharmacy and Pharmacology | JAMA | JAMA Network

Om NOR-DRUM-studien

 • ​Ledet av overlege/forsker Silje W. Syversen og overlege/professor Espen A. Haavardsholm, Avdeling for forskning og innovasjon ved Diakonhjemmet sykehus

 • Samarbeidsprosjekt mellom revmatologi, gastroenterologi, dermatologi og laboratoriemedisin

 • Involverte 20 avdelinger fra alle helseregioner i Norge

 • 450 pasienter har deltatt i del B av NOR-DRUM-studien

 • NOR-DRUM del B er en randomisert, klinisk multisenterstudie av pasienter med immunologiske sykdommer i ledd, tarm og hud som behandles med legemiddelet infliximab

 • Målet med studien var å undersøke om en individualisert behandlingsstrategi basert på regelmessige målinger av konsentrasjon av infliximab i blodet ga bedre effekt av behandlingen målt i andel pasienter som ikke fikk sykdomsforverring i løpet av de 52 ukene studien varte

 • Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) og Helse Sør-Øst

Om infliximab

 • En TNFα inhibitor, en del av en gruppe legemidler som kalles biologiske legemidler 
 • Denne gruppen medikamenter demper aktiviteten i immunapparatet og brukes i behandlingen av en rekke kroniske betennelsessykdommer 
 • Gis som intravenøs behandling hver 2.-10. uke

Om​ JAMA 

 • ​JAMA, Journal of the American Medical Association, ble etablert i 1883 og er et av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrifter. JAMA er et av de fire store generelle medisinske tidsskrifter sammen med New England Journal of Medicine (NEJM), the Lancet og BMJ
 • Impact factor er 56.3 og JAMA er rangert som verdens 3. høyest rangerte generelle medisinske tidsskrift
 • Mindre enn 2 % av submitterte originalarbeider godkjennes for publikasjon
 • Det hører med til sjeldenhetene at norsk forskning publiseres i JAMA​