Betanien Hospital barnehage

Betanien Hospitals barnehage eies og drives av Stiftelsen Betanien Hospital. Barnehagen har 18 plasser, fortrinnsvis til barn av ansatte på sykehuset, de resterende plassene er med i ordinært opptak i Skien kommune.

En person og flere barn

Informasjon om koronaviruset

Regjeringen besluttet den 7. april at barnehager skal gjenåpnes fra 20. april. I den forbindelse har Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeidet veiledningsmateriell for barnehager.
Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020
Koronapandemi
Sist oppdatert 25.09.2023