HELSENORGE

Betanien Hospital

Betanien Hospital er en non profit stiftelse og eies av Metodistkirken.

Sykehuset har en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF om å yte spesialisthelsetjenester innen fagområdene revmatologi, øye og ortopedi.

Det lille, men faglig store, spesialistsykehuset Betanien Hospital ligger i hjertet av Telemark, Skien.

Fant du det du lette etter?