En bygning med mange vinduer

Betanien Hospital

Betanien Hospital er en non profit stiftelse og eies av Metodistkirken. Sykehuset har en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF om å yte spesialisthelsetjenester innen fagområdene revmatologi, øye og ortopedi. Det lille, men faglig store, spesialistsykehuset Betanien Hospital ligger i hjertet av Telemark, Skien.

Øyeavdelingen har ansvar for opptaksområdet Telemark og revmatologisk avdeling har ansvar for opptaksområdet Vestfold og Telemark. Ortopedisk avdeling tilbyr elektiv kirurgi.  


Kontakt

Resepsjon:

Slik finner du fram

En stor bygning med trær foran seg

Betanien hospital

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate 6, 3722 Skien